+31 (0)10 – 292 97 61 [email protected]

Cookies en privacy

 

 

Privacyverklaring Topclamp BV.

Topclamp BV, gevestigd aan de Koperslagerstraat Bergen 12
2993 LR Barendrecht Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Topclamp BV acht een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking voldoen wij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “GDPR”). Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de GDPR.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dit doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.topclamp.info en aanverwante websites en Diensten.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 31-07-2018

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en aanverwante Diensten die Topclamp BV aanbiedt, kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, rechtstreeks met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere dan de in deze verklaring beschreven doeleinden, tenzij u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Soorten verzamelde gegevens

Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunnen wij de volgende informatie verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmaken van een profiel op deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Gronden voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Topclamp BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Topclamp BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden van deze Privacyverklaring te bereiken. In het algemeen bewaren wij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers gedurende 12 maanden.

Uw rechten

U hebt het recht op inzage in de gegevens die wij verwerken. Als u wilt, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij zorgen ervoor dat u een kopie krijgt van de gegevens die wij over u verwerken. Het is mogelijk dat wij uw identiteit moeten verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u van mening bent dat de informatie die wij over u verwerken onjuist is, kunt u contact met ons opnemen om uw informatie bij te werken. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, kunt u ons dat te allen tijde laten weten. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de GDPR. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u krijgt, kunt u uw klacht voorleggen aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Delen met anderen

Wij delen uw gegevens niet met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft gesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Overdracht van persoonsgegevens

Om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te bereiken, kunnen wij uw gegevens buiten de EER doorgeven. Indien dit het geval is, zullen wij passende maatregelen nemen om de persoonsgegevens naar behoren te beveiligen. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zullen wij ervoor zorgen dat deze Amerikaanse partij voldoet aan het Privacy Shield. Voor andere overdrachten kunnen wij uw gegevens doorgeven aan een door de Europese Commissie erkend land dat een passend beschermingsniveau biedt met betrekking tot Persoonsgegevens.

Analytics

De door u verstrekte informatie kan worden bewaard voor statistische analyse, onder meer via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen we zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk zullen wij deze gegevens pseudonimiseren.

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor gebruiken wij verschillende soorten cookies op onze websites. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk aan de mogelijkheid om te reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Wij gebruiken ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Over het algemeen worden cookies opgeslagen voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver wanneer u onze Diensten gebruikt. Dit is nodig om onze Diensten goed te beheren en te beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registreren. Wij kunnen uw IP-adres gewoonlijk niet in verband brengen met uw naam, adres of andere identificerende informatie, tenzij u ons dergelijke informatie verstrekt en hetzelfde IP-adres blijft gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u via de instellingen van uw browser alle eerder opgeslagen informatie wissen.

Veiligheid

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij hebben onder meer de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en eventueel een tweede factor;
 • gegevensversleuteling;
 • Het pseudonimiseren van gegevens;
 • Virtual Private Servers (VPN) gebruiken die toegankelijk zijn met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen via SSL
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • Verificatie van erkende vergunningen.

Websites en diensten van derden

Onze diensten omvatten activiteiten met betrekking tot het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen welke gegevens zij op of via hun website verzamelen. Wij verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen hebt over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, neem dan contact op met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins zij gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die via links toegankelijk zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

Adres

Dutch Innovation Systems

Bergen 12
2993 LR Barendrecht
Nederland

+31 10 292 97 61

[email protected]

 

 

Uren

Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 17.30 uur.

SUBSCRIBE